Home » Environment » Asekol

Asekol

Společnost je členem sdružení Asekol, které bylo v České republice založeno jako výkonná složka Asociace spotřební elektroniky, ve které jsou nejvýznamější firmy z oboru spotřební elektroniky (Sony, Panasonic, JVC, Philips, LG, Samsung). Sdružení Asekol bylo založeno za účelem zajištění financování nakládaní s historickými elektrozařízeními. Sdružení Asekol zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím sítě sběrných míst a financování zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadu.

Asekol

WEEE Directive (Waste of Electrical and Electronic Equipment) je direktiva EU, která všem členským zemím nařizuje zahrnout do jejich legislativy opatření ke zpětnému odběru, oddělenému sběru, zpracování a využití elektrického nebo elektronického zařízení po skončení jeho životnosti. V některých zemích EU tato direktiva již platí, v některých se připravuje. Každá země tuto problematiku řeší jinak z pohledu administrativy. V ČR byla tato věc řešena novelizací zákona č.185/2001 Sb. O odpadech s termínem platnosti od 13.8.2005, dále pak novelizací vyhlášky MŽP č.237/2002.

Vzhledem k tomu, že likvidace elektroodpadu je náročnější, cílem této direktivy je zajistit, aby se pomocí poplatku přispívalo na jeho likvidaci. Poplatek za likvidaci nových produktů (PNE) prodaných po 1/1/2006 platí výrobce, resp. distributor v zemi prodeje. Vzhledem k tomu, že při koupi nového elektronického zařízení se předpokládá, že zákazník jím nahrazuje zařízení staré, zákazník hradí poplatek za likvidaci historických elektrozařízení (PHE). Poplatek se skládá ze dvou částí: PNE (příspěvek na nová elektrozařízení) – platí distributor/výrobce (tedy v našem případě AudioMaster). Tento poplatek je již zahrnut v naší marži a není nikde vyčíslen. Je povinností distributora jej zaplatit.

Asekol - kontejner pro elektrozařízení

PHE (příspěvek na historická elektrozařízení) – tento poplatek účtuje distributor při prodeji nového zboží dealerovi. Dealer jej následně účtuje konečnému zákazníkovi. Distributor hradí tento poplatek MŽP či provozovateli kolektivního systému společně s PNE. Zátěž z placení PHE se tak přesouvá na konečného spotřebitele, který tímto hradí poplatek za likvidaci zařízení, které koupí nového vyřazuje. PHE se bude platit cca. 8 let. Po této době se předpokládá, že všechna historická zařízení již byla zlikvidována. Dále se bude platit PNE, které hradí distributor/výrobce (tento poplatek již bude zahrnut v ceně zboží a nebude se účtovat zvlášť). Na všechny objednávky podané po 1. 4. 2006 bude připočítán poplatek PHE. Elektrozařízení jsou rozdělena do jednotlivých tříd a podle náročnosti jejich likvidace se liší i výše PHE.