Home » Environment » Green Energy

Zelená energie

Společnost podporuje projekt Zelená energie. Zelenou energii odebírá pro celý provoz firmy - od logistického centra přes obchodní oddělení až po administrativu a servisní středisko. Zelená energie je projektem Skupiny ČEZ, který se již od roku 2006 zaměřuje na podporu prospěšných neziskových projektů, které přispívají k ekologicky šetrným řešením a využívání obnovitelných zdrojů energie. Tyto zdroje jsou zajímavou a ekologicky citlivější alternativou spalování fosilních paliv, kterých neustále ubývá.

Zelená energie

Společnost veškerou svoji spotřebu elektřiny pokrývá Zelenou energií Skupiny ČEZ. To znamená, že za každý odebraný kilowatt energie zaplatí o desetník více než běžní zákazníci. Tento desetník pak přímo putuje do Fondu Zelené energie na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Je to příležitost, jak přispívat k rozvoji obnovitelných zdrojů energií, jež budou hrát čím dál tím větší roli v ochraně životního prostředí. Díky Zelené energii může k rozšiřování obnovitelných zdrojů energie přispět každý subjekt v naší republice.

Zelená energie

V oblasti služeb pro zákazníky je ekologicky šetrnou službou například výhradně elektronická komunikace: klienti dostávají elektronické faktury a dodací listy, manuály k výrobkům a záruční listy, vyřizují přes internet žádosti o spotřebitelské úvěry při pořízení nové techniky a přispívají tak ke snižování ekologické zátěže.